arrow_drop_up arrow_drop_down

Hoe een beoordeel je de offerte van een installateur?

Installateurs en hun offertes:

Installateurs van energiebesparende investeringen rekenen hun klanten rijk! Dat is mijn vaststelling telkens als mij wordt gevraagd om de terugverdientijd van dergelijke investeringen na te rekenen. Zowel voor een zonne-energie installatie, LED verlichting, hoogspanningscabines en andere energiekostenbesparende installaties.

Hoe doen ze dat? Meestal door te vertrekken van een aantal foutieve aannames:

  • Er wordt gestart met een verkeerde energie aankoopkost.
  • Er wordt uitgegaan van eenzelfde jaarlijkse prijsstijging.
  • Het voordeel in energieopbrengst wordt te hoog ingeschat.
  • Er worden berekeningen voorgelegd op 20 jaar.

Is dat nodig?
Als je het mij vraagt is voor bedrijven enkel nodig om van dergelijke investeringen de terugverdientijd te berekenen.

Dit doe je door het investeringsbedrag te delen door de effectieve energiekostenbesparing die je op het moment van de aankoop.

De oplossing:

Laat je niet meer rijk rekenen door de verkopers van energiekosten besparende maatregelen. Hulp nodig bij de evaluatie van offertes of de selectie van uw leverancier? Een mailtje volstaat naar

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Cookieverklaring