arrow_drop_up arrow_drop_down
26 december 2019 
in AREI

AREI: nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties vanaf 1/06/2020. Wat nu?

Het AREI is de afkorting voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en dateert van 1981. Het oude AREI wordt vervangen door een nieuwe versie die in werking treedt vanaf 1 juni 2020.

Richtlijnen per type installatie

De nieuwe versie van het AREI is opgesplitst in drie boekdelen, één voor elk type installatie:

 • Boek 1: elektrische installaties met lage en zeer lage spanning (wisselspanning <= 1.000 V en gelijkspanning <= 1.500 V).
 • Boek 2: elektrische installaties met hoge spanning (wisselspanning > 1.000 V en gelijkspanning > 1.500 V).
 • Boek 3: elektrische installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie.

De nieuwe versie van het boek verschijnt op 22/1/2020 en is nu al bestelbaar op de website van de uitgevers.

Elk boekdeel bestaat vervolgens uit negen vaste delen:

 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materiaal en de elektrische installaties.
 2. Begrippen en definities.
 3. Bepaling van de algemene kenmerken van de elektrische installaties.
 4. Beschermingsmaatregelen.
 5. Keuze en gebruik van elektrisch materiaal.
 6. Controles van installaties.
 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimtes.
 8. Bijzondere voorschriften voor bestaande installaties.
 9. Algemene voorschriften door personen na te leven.

De nieuwe structuur van het AREI is gebaseerd op de structuur van de geharmoniseerde Europese normen van CENELEC en de EN-normen.

Verduidelijking definities & nieuwe verplichtingen

Het oude AREI bevat nog  termen en definities waarover verwarring heerst. De nieuwe versie maakt komaf met deze onduidelijkheden. Zo wordt bijvoorbeeld het verschil tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties scherper gesteld;

In het nieuwe AREI staan ook een aantal nieuwe verplichtingen. Zo moet de uitbater of zijn afgevaardigde een risicoanalyse van elke veiligheidsinstallatie (installatie met veiligheidsvoeding), alsook van elke kritische installatie (bijvoorbeeld serverlokaal) uitvoeren. De bedoeling hiervan is het vrijwaren van een minimaal functiebehoud bij een elektrische fout, een brand of bij het uitvallen van de installatie door uitwendige invloeden.

Ben je nog niet op de hoogte? Contacteer ons!

De kortste weg om je te laten informeren en bijstaan is contact met ons op te nemen door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Contact

Over de schrijver
Reactie plaatsen